De Vrienden helpen

De Vrienden van het Tonckenshuys is een stichting die de bewoners van woonwijkcentrum Tonckenshuys met hart en ziel ondersteunt, nu en in de toekomst.

 

Missie

De Stichting Vrienden Tonckenshuys wil de schakel zijn tussen het woonwijkcentrum Tonckenshuys en de samenleving. Dit doet zij door inwoners uit het verzorgingsgebied – Zuidwolde (dr)en omgeving - te betrekken bij activiteiten die het wel en wee van de bewoners verhogen. De stichting werft middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren. Hiervan kunnen extra voorzieningen worden aangeschaft die het verblijf van bewoners zo aangenaam mogelijk maken en die niet uit het reguliere ANWBZ zorgbudget kunnen worden gefinancierd.


Visie

De Stichting Vrienden Tonckenshuys hoopt door haar financiële bijdragen gedeeltelijk bij te dragen aan het welzijn van de bewoners van het Tonckenshuys door het financieren van materialen en activiteiten die niet uit het budget van het woonwijkcentrum Tonckenshuys kunnen worden bekostigd. De  Stichting Vrienden Tonckenshuys realiseert haar doelstellingen in afstemming en samenwerking met de Cliëntenraad, de activiteitencommissie, het personeel van het Tonckenshuys en de locatie-manager.


Beleidsplan/Financieel

Het beleidsplan van de stichting Vrienden Tonckenshuys en de jaarrekening staan op deze website gepubliceerd onder het kopje Bestanden/Downloads.

De Stichting Vrienden Tonckenshuys voldoet aan de vereisten van de belastingregels voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat de Stichting Vrienden Tonckenshuys is vrijgesteld van betaling van successie- of schenkingsrechten en geldgevers hun giften kunnen aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De jaarrekening zal worden opgesteld conform de richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen. Een CBF-keurmerk voor Goede Doelen wordt gezien bovenstaande ‘garantiebepalingen’ vooralsnog niet nodig geacht, maar wordt in de toekomst niet uitgesloten. 

Er is geen sprake van een beloningsbeleid, uitbetaalde vakantiegelden of onkostenvergoedingen aan afzonderlijke bestuursleden van Stichting Vrienden Tonckenshuys.