ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

 

Belastingvoordeel voor particulieren

De Stichting Vrienden Tonckenshuys heeft van de Belastingdienst een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verkregen. Dit betekent dat uw gift aan de Stichting Vrienden Tonckenshuys grotendeels fiscaal aftrekbaar is, mits uw (totale) giften in een kalenderjaar tussen de 1% (met een minimum van € 60,-) en 10 % van uw belastbaar verzamelinkomen bedragen. Het RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van de stichting is 8181.13.686.

 

Belastingvoordeel voor bedrijven

Door de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is uw gift aan de Stichting Vrienden Tonckenshuys aftrekbaar voor inkomsten– of vennootschapsbelasting, mits uw totale giften in een kalenderjaar boven een bedrag van € 227,- uitkomen. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 10% van de totale nettowinst van uw bedrijf in één jaar.

Neem gerust  contact op met ons indien u vragen heeft over onze ANBI-status.